_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1388

_
  • بازديد از يانه سر- گلستان فروردین88
  • شركت در همايش احياي تماميت - دانشگاه تهران ادریبهشت 88
  • شركت در همايش اوضاع اقتصادي ايران- اتاق بازرگانی ادریبهشت 88
  • جلسه آموزشي خلاقيت و نوآوري - دفتر شرکت خرداد 88
  • صعود گُرده آلمانها (علم كوه)- رودبارک تیر 88
  • يخچال غربی سبلان - مشکین شهر شهریور 88
  • سمينار مديريت پروژه- هتل آسمان مهر 88
  • سمينار مديريت استراتژيك - هتل آسمان آبان88
  • اولين جشن سالگرد شركت- دفتر شرکت بهمن 88