_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1391

_
  • دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK - موسسه آریانا اردیبهشت91
  • صعود به قله نول شمالی در کوهستان دنا - خرداد 91 اردیبهشت 91
  • فرود از تنگ نور - خرداد 91
  • دوره آموزشی سازه های بتن آرمه سازه های فولادی و بهسازی لحظه ای - تیر 91
  • قایق رانی در سد زاینده رود دهکده زاینده رود - مرداد 91