_

فعالیت های فوق برنامه سال 1395

_
  • شرکت در سمینار تحلیل بازار مسکن95
  • شرکت در نمایشگاه فن آوری های ساختمان
  • صعود به قلل سبلان، علم کوه و دماوند در یک برنامه
  • دیدار با معاونت عمرانی استانداری جناب آقای مهندس طرفه
  • بازدید از کلیسای سن آگوستین
  • بازدید از مالزی و بررسی ساختمان های پایدار آن با شرکت SENIREKA
  • شرکت در سمینار تحلیل اقتصاد ایران موسسه بامداد - تهران
  • انتخاب آقای دکتر زرین نقش به عضویت هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی استان اصفهان
  • انجام هنر رزمی تایچی