_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1396

_
  • شرکت در همایش گفت و گوی هم افزا در تیر 96
  • بازدید از کشور نپال در فروردین 96
  • صعود به بیس کمپ اورست در فروردین 96
  • راه اندازی کانال پلاک 20 در تلگرام 20-PL@
  • تائید مقاله ساختمان سازی پایدار در ISC
  • اخذ نشان چهره ماندگار مدیریت و کارآفرینی در صنعت ساختمان و کشور