_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1398

_
  • بازدید از پروژه عمارت باغ گلدسته
  • بازدید از پروژه سالن اجلاس سران
  • تولد کارفرمای پروژه گلستان
  • بازدید از دره آتشگاه
  • برگذاری جشن پانزدهمین سالگرد شرکت بناپرداز سپاهان