CEO

مدیرعامل شرکت بناپرداز سپاهان

مشاهده سوابق کاری

  • فوق دکترای حرفه ای کسب و کار Post DBA
  • فوق لیسانس مدیریت اجرایی EMBA
  • لیسانس عمران ـ عمران
  • مهندس پایه یک سازمان نظام مهندسی

مدیریت اجرا و دفتر فنی در پروژه های صنعتی و ملی کشور (1376 – 1385)

مدیر عامل شرکت بناپرداز سپاهان (1385 – تا کنون)

چهره ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور در سال ۱۳۹۶

SPEECH

سخن مدیرعامل

خلق آینده هر شرکتی بدون رهایی از ذهنیت های گذشته و پاک کردن لوح پر اضطراب ذهن مدیر میسر نیست.
در دنیای در حال تغییر، اصرار بر  کسب و کاربه روشهای قدیم محکوم به فناست، هرگز نمی توان کسب و کار امروزی را به قیود سازوکارهای گذشته محدود کرد.
رویکرد آینده محوربودن و نوگرایی در کلیه فعالیت های ما در کسب و کار و در زندگی شخصی مان می تواند راهی باشد که آیندۀ خلق شده را میسر سازد.
هر رویدادی در کسب و کار ورقی از تجارت است که تبدیل به بینش ما شده و افق های نو را همواره خود می سازد، لذا کسب و کار، زمینه فعالیت، نوع معاش و سودآوری ما باید مبتنی بررویکرد آینده نگری و رعایت اصول جهانی و توسعه پایدار باشد. با اتمام داستان نفت به عنوان محور معاش شرکت های پروژه محور و رفتن به سمت بازارهای جهانی، چاره ای بجز رقابت بر مبنای شایستگی های محوری و پایداری در کسب و کار نمی ماند، لذا فرا گرفتن اصول رقابت، ارزش آفرینی و ایجاد مزیت رقابتی برای کسب و کارهای امروز اهمیتی به مراتب بیشتر از مسائل فنی و تکنیکی دارد، باید که  با تقویت اینگونه مقولات مهم در کسب و کار با محیط منطبق و سوار بر موج رویدادهای آینده شد.

error: